Application of set theory in combination with Karnatic techniques

1. Introduction
Karnatic music is the music practiced in the province of Karnataka in South India. The origins of this music date back to the time of the “Vedas” (4000-1000 B.C.) and there are even known writings from about two hundred years before the Christian era in which Karnatic techniques are described.1 Over the centuries, a very diverse set of rhythmic and melodic techniques were developed which were until recently virtually unknown to western musicians. Thanks to the work of amongst others, Rafael Reina at the Conservatory of Amsterdam, these karnatic techniques have been made available to western muscians in an understandable way. It is striking how many of these techniques join seamlessly with contemporary western compositional techniques.

lees verder... (pdf)
voorbeelden bij het artikel... (pdf)

Set-theorie, Toonklok en de P-techniek voor componisten (1)

Tijdschrift voor Muziektheorie jaargang 7 nummer 1
februari 2002

Dit artikel gaat in op de toepassing van de set-theorie bij componeren. Bijzondere aandacht is er voor de door de auteur ontwikkelde ‘Positionerings-techniek’ (‘P-techniek’) voor het controleren van de onderlinge verhoudingen van de sub-sets van een moederset. Ook komen verschillen en overeenkomsten tussen de set-theorie en de Toonklok-techniek van Peter Schat aan de orde. Waar nodig geven voetnoten korte toelichtingen op de set-theorie. Ten slotte is een appendix opgenomen met een aantal formules in verband met de ‘P-techniek’.

lees verder... (pdf)